Proč popeláři neodvezli odpad, který byl odložen vedle mé popelnice?

V rámci smluv na svoz odpadu je sjednán svoz pouze takového odpadu, který se nachází uvnitř dané odpadové nádoby. Vzhledem k tomu mají naši popeláři nařízeno, aby vždy provedli pouze výsyp obsahu nádoby a další odpad odložený okolo nádoby ponechali na místě. Nádobu je nutné zaplnit pouze tak, aby bylo možné zavřít víko nádoby. Pokud dlouhodobě pozorujete nedostatečnost dosavadně sjednaného svozu odpadu, doporučujeme Vám, abyste se poradili s našimi obchodními zástupci o možnostech změnit nádobu na větší, nebo zvýšit frekvenci výsypu. Žádost o takovou změnu je potřeba podat písemně e-mailem na info@psas.cz, nebo vyřešit osobně na jednom z našich zákaznických center.

Další časté otázky