Co potřebuji k registraci ke svozu firemního odpadu?

Živnostníci, podnikatelé, organizace – k uzavření smluvního vztahu je potřeba s sebou mít následující dokumenty:

- Nájemní nebo kupní smlouva k objektu svozu

- Výpis z obchodního či živnostenského rejstříku

- Plná moc, pokud smlouvu nezařizuje přímo jednatel společnosti

Smlouvu je možno založit i on-line, je však nutné zaslat kompletní dokumentaci viz výše na info@psas.cz nebo konkrétnímu obchodnímu zástupci. Dále je vhodné také upřesnění Vaší objednávky nádob (druh odpadu, velikost nádoby – 120, 240, 1100 l a četnost svozu).

Každá provozovna musí mít uzavřenou samostatnou smlouvu

Další časté otázky