Kdo rozhoduje o rozmístění, přesunu nebo četnosti vývozu košů?

O rozmísťování a přesouvání malých závěsných odpadkových košů, a o četnostech jejich vývozu, rozhoduje příslušný úřad městské části ve spolupráci s Technickou správou komunikací. V případě potřeby se, prosím, obraťte tam.

Další časté otázky