Kdo zodpovídá za plány zimní údržby komunikací?

Plán zimní údržby komunikací stanovuje Magistrát hl. m. Prahy společně s Technickou zprávou komunikací.

Další časté otázky