Proč nepřijel sypač, když se na naší ulici nachází náledí s vrstvami sněhu?

Zkontrolujte si na webových stránkách Technické správy komunikací (www.tsk-praha.cz/wps/portal) – v sekci Zimní údržba komunikací, zda se vaše ulice má v zimě udržovat či ne. V případě, že ano, bude v příslušném limitu (podle jejího dopravního významu) ošetřena s tím, že maximální lhůta vozovek III. pořadí je až 48 hodin.

Pokud vozovku nenajdete, může být jejím správcem příslušná městská část, kde si stejné informace můžete zjistit na odboru dopravy daného úřadu.

Další časté otázky