Proč se chodník nebo vozovka v naší ulici během zimy vůbec neuklízí?

Zřejmě tento chodník nebo ulice není zařazena do systému zimní údržby. Zda je zařazena či ne, naleznete na webových stránkách Technické správy komunikací (www.tsk-praha.cz/wps/portal) – v sekci Zimní údržba komunikací. Úseky, na kterých se zimní údržba neprovádí, jsou v případě ulic ve správě Technické správy komunikací dány Vyhláškou Magistrátu hl. m. Prahy.

V případě, že je správcem někdo jiný, např. městská část, rozhoduje správce o její údržbě.

Další časté otázky