Kdo rozhoduje o výjezdu sypačů?

O výjezdu sypačů rozhoduje dispečink Technické správy komunikací. Pražské služby jednají pouze na pokyn, o času výjezdu sypačů nerozhodují.

Další časté otázky