Musí být dokumenty k uzavření smlouvy úředně ověřené?

Dokumenty nemusí být úředně ověřené, postačují prosté neověřené kopie.

Další časté otázky