Proč se silnice kropí, když prší, nebo když pršelo?

Jedná se o čištění silnice tlakovou vodou. Během deště nebo po dešti se to provádí zcela účelně, jelikož déšť napomůže nečistoty odmočit a tlaková voda je pak smyje lépe. Při silných přívalových deštích je takové strojní čištění pozastaveno.

Další časté otázky