Jak často se ulice zametají pomocí čisticích vozů?

Obvyklá četnost strojního zametání vytížených motoristických komunikací bývá 2x až 3x do týdne. Ulice v zástavbě rodinných domů nebo v sídlištích bývají uklízeny 2x ročně v rámci komplexní údržby komunikací (KÚK). Existují i komunikace, které se neuklízí vůbec.

Další časté otázky