Přinesla jsem spotřebič k červenému kontejneru na elektroodpad, ale nevejde se do otvoru. Kde ho mohu odevzdat?

Tyto červené kontejnery slouží pouze ke třídění drobného elektroodpadu. Objemnější spotřebiče a elektroniku lze odevzdat ve sběrných dvorech.

Seznam sběrných dvorů naleznete zde.

Další časté otázky