Do blízkosti našeho domu byly umístěny kontejnery na tříděný odpad, s čímž nejsme spokojeni.

Orgány hl. m. Prahy usilují o to, aby třídění odpadu bylo dostupné všem občanům v největší možné míře. Přemísťování stanovišť a umísťování nových stanovišť řídí odbor životního prostředí příslušného úřadu městské části. V případě potřeby se obraťte tam.

Další časté otázky