Mohu být zastoupen při sjednání smlouvy/registrace?

Ano, pro zastoupení je potřeba doložit plnou moc, která nemusí být úředně ověřená.

Další časté otázky