Proč nelze stanovit konkrétní čas během dne, kdy dochází ke svozu odpadu?

Zajišťujeme svoz odpadu několika různých odpadových komodit na prakticky celém území Prahy a vzhledem k neustálým změnám v požadavcích klientů stále měníme trasy sběrných vozidel tak, aby podléhaly co nejmenší ekologické a ekonomické zátěži. Z toho důvodu není možné, aby svoz odpadu konkrétní odpadové komodity u konkrétního domu byl nastaven na stále stejný čas.

Další časté otázky