Jak je možné si nadstandardní službu objednat?

Zašlete písemný požadavek na emailovou adresu: info@psas.cz, na základě této žádosti přijede provozní mistr a přeměří zanášku nádob. Po zaměření vzdálenosti se dostavte na zákaznické centrum k uzavření smlouvy na nadstandardní služby. 

Další časté otázky