Jak odevzdat nebezpečný odpad?

S výjimkou nebezpečných složek stavebního odpadu (asfaltové a dehtové materiály, eternit atp.) a zkažených potravin lze nebezpečný odpad odevzdat na sběrných dvorech a na dalších sběrných místech, které jsou uvedeny zde. V opačném případě je potřeba objednat likvidaci nebezpečného odpadu u našich obchodních reprezentantů. Stejným způsobem lze objednat také odvoz nebezpečného odpadu bez nutnosti odpad převážet do sběrných zařízení (využívá se například pro odvoz zkaženého masa z restaurací atp.). O tuto službu lze zažádat e-mailem na info@psas.cz

Další časté otázky