Rádi bychom k Vám přišli na exkurzi do sběrného dvora a třidicí linky papíru. Je to možné a jak se přihlásit?

Pro všechny zájemce z řad firem, škol i veřejnosti nabízíme exkurze ve Sběrných dvorech hl. m. Prahy, Třídičce papíru spojené s odborným výkladem

Pravidla:

 • Skupina má minimálně 5 osob, maximálně 25 osob
 • Minimální věk účastníků 5 let
 • Provází se pouze ve všední pracovní dny
 • Menším skupinám nebo jednotlivcům je nabídnuto připojit se k větší skupině
 • Školní skupiny musí mít 2 dospělé osoby jako pedagogický dozor
 • Účastníci jsou povinni mít na sobě bezpečnou obuv (s rovnou podrážkou)
 • Účastníci jsou povinni dbát bezpečnostních předpisů a pokynů zaměstnance

Postup objednání exkurze:

 • Zájemci o exkurzi zašlou písemný požadavek o exkurzi s následujícími údaji:
 • Název firmy, školy atd.
 • Jméno kontaktní osoby včetně telefonického a e-mailového spojení
 • Datum a hodinu exkurze (doporučujeme domluvit předem e-mailem)
 • Počet osob ve skupině
 • V případě speciálních dotazů uvést stručně jejich okruh
 • V případě zahraničních účastníků potvrdit zajištění tlumočníka z vlastní strany

Požadavek o exkurzi zasílejte na paní Kateřinu Medulovou na e-mailovou adresu: katerina.medulova@psas.cz

Další časté otázky