Rádi bychom k Vám přišli na exkurzi do sběrného dvora nebo třídící linky papíru. Je to možné a jak se přihlásit?

Sběrné dvory jsou veřejně přístupná zařízení. V případě zájmu o odborný výklad je potřeba předem domluvit termín vaší plánované návštěvy.

Třídící linky naší společnosti jsou průmyslová zařízení, kde probíhá velmi frekventovaný provoz. Neustále se tam pohybují nakladače a manipulační technika. Probíhá tam výsyp svozových vozidel. Exkurzi je možné uspořádat, ale je nutno si termín domluvit předem. Ne vždy je tam prohlídka možná.

Pravidla pro exkurzi na třídící lince:

 • Skupina má maximálně 20 osob
 • Minimální věk účastníků 12 let
 • Provází se pouze ve všední pracovní dny
 • Menším skupinám nebo jednotlivcům je možné nabídnout připojení se k větší skupině
 • Školní skupiny musí mít alespoň 2 dospělé osoby jako pedagogický dozor
 • Účastníci jsou povinni mít na sobě bezpečnou obuv (s rovnou podrážkou)
 • Účastníci jsou povinni dbát bezpečnostních předpisů a pokynů našich zaměstnanců

Postup objednání exkurze:

 • Zájemci o exkurzi zašlou písemný požadavek o exkurzi s následujícími údaji:
 • Název firmy, školy atd.
 • Jméno kontaktní osoby včetně telefonického a e-mailového spojení
 • Datum a hodinu exkurze (doporučujeme domluvit předem e-mailem)
 • Počet osob ve skupině
 • V případě speciálních dotazů uvést stručně jejich okruh
 • V případě zahraničních účastníků potvrdit zajištění tlumočníka z vlastní strany

Požadavek o exkurzi zasílejte na paní Kateřinu Medulovou na e-mailovou adresu: katerina.medulova@psas.cz

Další časté otázky