Jak se stanu novým klientem a objednám si popelnici na bioodpad?

Od 1. 1. 2020 funguje svoz bioodpadu podobně, jako svoz směsného odpadu. Pokud jste tedy obyvatelem Prahy, bytovým družstvem, SVJ apod., pak pravděpodobně již máte zajištěn svoz směsného odpadu. V takovém případě nás stačí kontaktovat, a vše lze vyřídit na dálku. Cena svozu bioodpadu pro obyvatele Prahy je navíc velmi výhodná.

Pokud komunální směsnou nádobu nemáte, například proto, že jste živnostník, bude nutné navštívit některé z našich zákaznických center. Více naleznete zde.

Další časté otázky