Proč bych si měl nádobu na bioodpad pořídit?

Nespornou výhodou, kromě zhodnocení surovin pro výrobu kompostu, je snížení objemu směsného komunálního odpadu, s čímž souvisí i snížení počtu nádob na směsný komunální odpad, a tedy úspora nákladů vašich domácností. Pokud máte nádobu na směsný odpad, můžete mít nádobu na bioodpad bezplatně.

Další časté otázky