Informační povinnost emitenta

Informační povinnost emitenta kótovaného cenného papíru ve smyslu ustanovení § 120 , odst. 7 zákona č.256/2004 Sb.

Informační povinnost emitenta kótovaného cenného papíru ve smyslu ustanovení § 120 , odst. 7 zákona č.256/2004 Sb.
Období 1.4.2009- 31.5.2010
ČNB  podatelna@cnb.cz
29.4.2009  - Tisková zpráva o zahájení stavby  kogenerační jednotky na spalovně v Malešicích
30.4.2009  - Standardizované formuláře ČNB výsledků společnosti za rok 2008
Výroční zpráva za rok 2008
6.5.2009  - Informační povinnost emitenta kotovaného cenného papíru ve smyslu ustanovení § 120, odst. 6 zákona č. 256/2004
6.5.2009  - Pozvánka na ŘVH konanou dne 10.6.2009
19.6.2009  - Informace z řádné valné hromady konané dne 10.6.2009
17.8.2009  - Pololetní zpráva za rok 2009 (Popisná část a standardizovaný formulář)
26.4.2010  - Výroční zpráva za rok 2009 a standardizovaný formulář
12.5.2010  - Pozvánka na ŘVH konanou dne 14.6.2010
14.5.2010  - Mezitímní zpráva za 1.Q 2010

Burza cenných papírů – informace odeslány prostřednictvím speciálního webu   
 www1.pse.cz
29.4.2009  - Tisková zpráva o zahájení stavby  kogenerační jednotky na spalovně v Malešicích
30.4.2009  - Standardizované formuláře ČNB výsledků společnosti za rok 2008
Výroční zpráva za rok 2008
6.5.2009  - Informační povinnost emitenta kotovaného cenného papíru ve smyslu ustanovení § 120, odst. 6 zákona č. 256/2004
6.5.2009  - Pozvánka na ŘVH konanou dne 10.6.2009
19.6.2009  - Informace z řádné valné hromady konané dne 10.6.2009
17.8.2009  - Pololetní zpráva za rok 2009
26.4.2010  - Výroční zpráva za rok 2009
12.5.2010  - Pozvánka na ŘVH konanou dne 14.6.2010
14.5.2010  - Mezitímní zpráva za 1.Q 2010

www.psas.cz
29.4.2009  - Tisková zpráva o zahájení stavby kogenerační jednotky na spalovně v Malešicích
30.4.2009  - Výroční zpráva za rok 2008
6.5.2009  - Informační povinnost emitenta kotovaného cenného papíru ve smyslu ustanovení § 120, odst. 6 zákona č. 256/2004
6.5.2009  - Pozvánka na ŘVH konanou dne 10.6.2009
19.6.2009  - Informace z řádné valné hromady konané dne 10.6.2009
17.8.2009  - Pololetní zpráva za rok 2009 (Popisná část a standardizovaný formulář)
26.4.2010  - Výroční zpráva za rok 2009 a standardizovaný formulář
12.5.2010  - Pozvánka na ŘVH konanou dne 14.6.2010
14.5.2010  - Mezitímní zpráva za 1.Q 2010

Hospodářské noviny
6.5.2009  - Pozvánka na ŘVH konanou dne 10.6.2009
12.5.2010  - Pozvánka na ŘVH konanou dne 14.6.2010

Obchodní věstník
6.5.2009  - Pozvánka na ŘVH konanou dne 10.6.2009
12.5.2010  - Pozvánka na ŘVH konanou dne 14.6.2010

Veškeré výše uvedené informace  ( dokumenty ) byly v uvedené termíny k dispozici v papírové podobě v sídle společnosti.

Zpracovala : Ing.Ivana Pírková

Co vás zajímá

Další otázky