Likvidace odpadu v ZEVO

Kontaktní osoby na konzultaci v případě potíží při vyplňování objednávky:

Administrativní záležitosti Zatřídění odpadu do kategorií
likvidace.zevo@psas.cz
+420 284 098 894
+420 284 091 811
+420 284 098 814
balocht@psas.cz 
+420 284 091 846

Ceník likvidace odpadu v ZEVO

Identifikační údaje dodavatele odpadu

* Takto označená pole jsou povinná

Adresa kde odpad vznikl

Osoba odpovědná za úplnost a správnost informací uvedených v základním popisu odpadu

Kdo odpovídá za správnost a úplnost základního popisu odpadu

Základní popis odpadu – druh, popis, fyzikální vlastnosti

 • Zde je nutné uvádět cestu vzniku odpadu. Např. odpad textilu zabavením padělaného zboží, odpad rostlinných odřezků vznikl při parkových úpravách, odpadní papír vznikl likvidací archivu

 • Formulář ZEVO - Popis k poli Konzistence odpadu.

 • Formulář ZEVO - Popis k poli Barva odpadu.

 • Formulář ZEVO - Popis k poli Zápach odpadu.

Protokoly o odběru vzorku a výsledcích zkoušek

Protokol o odběru vzorku

Náležitosti tohoto protokolu jsou stanoveny zvláštním právním předpisem 5), pokud jsou při přejímce odpadu požadovány výsledky zkoušek, a pokud se nejedná o odpady podle bodu 5.2 přílohy 1.

Protokol o výsledcích zkoušek vlastností

Protokol o výsledcích zkoušek (vlastnostech odpadu) zaměřených zejména na zjištění podmínek vylučujících odpad z nakládání v ZEVO ne starší než 3 měsíce od data vypracování ZPO, pokud jsou výsledky zkoušek při přejímce odpadů požadovány.

Množství odpadu

 • například "500 kg", "1 tuna" apod.

 • například "jednou týdně", "20 za rok" apod.

 • například "500 kg", "10 tun" apod.

Likvidace odpadu

Způsob likvidace *

 • většina druhů odpadů do rozměru 60x40x30 cm

 • odpad větších rozměrů, maximálně 120x250 cm , k základní ceně + 1 500 Kč/t

 • vhodný ke skartaci citlivých dokumentů (pouze volné listy bez šanonů), plastů, textilu, minimální rozměr 10x5x2 cm, maximální rozměr 60x40x30 cm, k základní ceně + 1 200 Kč/t

Kdo provede vykládku *

Doprava odpadu do ZEVO *

 • Dopravu pracovníky PS, a.s. je nutné domluvit předem. 284 091 888, info@psas.cz

 • Vepište jméno pracovníka PS, a.s., se kterým jste dopravu dojednali.

 • Termín likvidace od-do *

Platba a podmínky

Platební metoda

 • Formulář ZEVO - fakturační email poznámka

Po odeslání formuláře vám dorazí jeho kopie na váš e-mail. Kdyby se něco pokazilo a formulář se vám nepodařilo odeslat, pište na likvidace.zevo@psas.cz, nebo volejte 284 098 894.