Návrh dohody na ukončení smlouvy o svozu bioodpadu

Hlavní město Praha od počátku roku 2020 přispívá občanům na svoz bioodpadu, tzn., umožňuje svoz za cenově výhodnějších podmínek. Svoz bioodpadu byl až do konce roku 2019 výhradně komerční záležitostí a Pražské služby měly s občany více, než deset tisíc smluv. Mnoho klientů si nechává svážet bioodpad jen v sezóně, tedy od začátku dubna do konce listopadu a právě ti nyní obdrželi návrhy k ukončení smluv. Důvod je jednoduchý. Pro využití výhodnějších městských cen musí klienti ukončit ty stávající tj. komerční a zapojit se do městského systému. Pražské služby se snaží zákazníkům přechod maximálně usnadnit.

Proč Pražské smlouvy vztahy rovnou nevypoví, k tomu jsou dva důvody. Za prvé je mezi klienty řada skutečně komerčních zákazníků, které není možné zapojit do městského systému. Hranice živnostníka a občana někdy není jasná, proto návrh mohl obdržet i ten, kdo se zapojit nemůže. Pro něj by výpověď byla jen komplikací.

Za druhé, řada občanů nezareaguje, nebo zareagují pozdě, a to z jakéhokoliv důvodu. Podle našich zkušeností se do 1. dubna 2020 neozve až třetina obeslaných klientů. Pro ty je jistě lepší, když jim budeme bioodpad svážet nadále za stávajících podmínek, nežli bychom ukončili jejich smlouvu, a pak najednou odvezli nádobu právě v dubnu, kdy startuje sezonní svoz bioodpadu a jeho produkce je výrazná.

Samozřejmě je možné se do městské systému přidat i později, ovšem do té doby bude služba čerpána za stávající, tudíž méně výhodnou cenu.

Nevíte si rady?

Volejte Call centrum Pražských služeb ve všední dny 8:00 - 18:00

284 091 888

Co vás zajímá

Další otázky