Řádná valná hromada 20.6.2011

27. července 2011
VÝSLEDKY HLASOVÁNÍ O NÁVRZÍCH USNESENÍ ŘÁDNÉ VALNÉ HROMADY SPOLEČNOSTI PRAŽSKÉ SLUŽBY,A.S. KONANÉ DNE 20.6.2011

28. června 2011
INFORMACE Z JEDNÁNÍ ŘÁDNÉ VALNÉ HROMADY KONANÉ DNE 20.6.2011

8. června 2011
NÁVRHY USNESENÍ 

8. června 2011
NÁVRH ZMĚNY STANOV

8. června 2011
ZMĚNA NÁVRHU USNESENÍ

1. června 2011
OZNÁMENÍ O DOPLNĚNÍ POŘADU JEDNÁNÍ ŘÁDNÉ VALNÉ HROMADY SPOLEČNOSTI KONANÉ DNE 20.ČERVNA 2011

1. června 2011
ŽÁDOST O DOPLNĚNÍ POŘADU JEDNÁNÍ ŘÁDNÉ VALNÉ HROMADY SPOLEČNOSTI KONANÉ DNE 20.ČERVNA 2011

18. května 2011
POZVÁNKA

18. května 2011
NÁVRHY ZMĚNY STANOV

18. května 2011
NÁVRHY USNESENÍ

Oprava
Do usnesení o změně stanov se vkládá upřesňující informace o účinnosti ustanovení o změně formy akcií, tak jak vyplývá z obchodního zákoníku. Konkrétně se na konec usnesení vkládá věta „přičemž v ustanovení článku VI. odst. 1 dochází ke změně slov „na majitele“ na slova „na jméno“ s účinností až ke dni zápisu změn formy akcií do obchodního rejstříku“

18. května 2011
INFORMACE O POČTU AKCIÍ

18. května 2011
FORMULÁŘ PLNÉ MOCI - FYZICKÁ OSOBA

18. května 2011
FORMULÁŘ PLNÉ MOCI - PRÁVNICKÁ OSOBA

Co vás zajímá

Další otázky