informace pro akcionáře 2012

8. listopadu 2012
ZPRÁVA STATUTÁRNÍHO ORGÁNU EMITENTA PODLE §119A ODST. 1 ZÁKONA Č.256/2004 SB., O PODNIKÁNÍ NA KAPITÁLOVÉM TRHU

15. srpna 2012
POLOLETNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2012

12. července 2012
ZPRÁVA STATUTÁRNÍHO ORGÁNU EMITENTA PODLE§ 119A ODST. 1 ZÁKONA Č.256/2004 SB.
Oprava již zveřejněné zprávy z důvodu chybného data za textovou částí.
Místo chybného data 4.5.2011 je správné datum 4.5.2012.

1. června 2012
VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011 - OPRAVA
Oprava již uveřejněné Výroční zprávy 2011 z důvodu tiskové chyby na str. 80.

27. května 2012 (poslední dokument přidán 29. června 2012)
ŘÁDNÁ VALNÁ HROMADA 27. června 2012

15. května 2012
ZPRÁVA STATUTÁRNÍHO ORGÁNU EMITENTA PODLE § 119A ODST. 1 ZÁKONA Č.256/2004 SB.

27. dubna 2012
VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011

Co vás zajímá

Další otázky