Nucený přechod akcií společnosti Pražské služby, a.s. na hlavního akcionáře (tzv. squeeze out)

Co vás zajímá

Další otázky