Informace pro akcionáře 2018

30. října 2018 (poslední dokument přidán 22. listpadu 2018)
ŘÁDNÁ VALNÁ HROMADA SVOLANÁ NA DEN 29. LISTOPADU 2018

11. října 2018 (poslední dokument přidán 4. prosince 2018)
ŘÁDNÁ VALNÁ HROMADA SVOLANÁ NA DEN 6. LISTOPADU 2018

4. října 2018 (poslední dokument přidán 28. prosince 2018)
NUCENÝ PŘECHOD AKCIÍ SPOLEČNOSTI PRAŽSKÉ SLUŽBY, A.S. NA HLAVNÍHO AKCIONÁŘE (TZV. SQUEEZE OUT)

27. září 2018
POLOLETNÍ ZPRÁVA 2018

11. května 2018 (poslední dokument přidán 27. června 2018)
ŘÁDNÁ VALNÁ HROMADA SVOLANÁ NA DEN 12. ČERVNA 2018

27. dubna 2018
VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2017

13. března 2018
PŘEDBĚŽNÉ, NEAUDITOVANÉ VÝSLEDKY HOSPODAŘENÍ SPOLEČNOSTI ZA ROK 2017

26. února 2018 (poslední dokument přidán 24. dubna 2018)
ŘÁDNÁ VALNÁ HROMADA SVOLANÁ NA DEN 29. BŘEZNA 2018

12. února 2018
INFORMACE AKCIONÁŘE HL. M. PRAHA O CHYSTANÉM ODKUPU AKCIÍ PRAŽSKÝCH SLUŽEB, A.S.

9. února 2018
Upozornění pro akcionáře ohledně nabídek odkupu akcií společnosti Pražské služby, a.s.

Společnost Pražské služby, a.s. (dále jen „společnost“) si dovoluje upozornit akcionáře na dopisy, které byly podle informací dostupných společnosti v nedávné době zaslány mnoha akcionářům. Tyto dopisy nabízí akcionářům možnost prodeje akcií společnosti. Představenstvo společnosti upozorňuje, že tyto dopisy jsou akcionářům rozesílány bez vědomí společnosti a společnost se od těchto dopisů důrazně distancuje.

Společnost vybízí akcionáře k obezřetnosti a současně hodlá požádat Českou národní banku, aby okolnosti těchto nabídek prověřila.

22. ledna 2018 (poslední dokument přidán 14.března 2018)
ŘÁDNÁ VALNÁ HROMADA SVOLANÁ NA DEN 28. ÚNORA 2018

Co vás zajímá

Další otázky