Aktuality Pražských služeb

Tady najdete důležitá upozornění o odpadech v Praze, ale také informace o našich soutěžích a veřejných akcích, které pořádáme pro obyvatele Prahy.

 • 15. 6. 2021 | Tiskové zprávy

  Tohle není normální, ukazují Pražské služby v nové kampani

  Odpadky pohozené ve veřejném prostoru jednak snižují každodenní kvalitu života ve městě, jednak jsou kaňkou na kráse Prahy. Navíc zatěžují městskou zeleň a přírodu. Seznam nejčastěji pohozených odpadků je notoricky známý a po léta prakticky neměnný. Ulice a parky metropole nejčastěji znečišťují nedopalky, láhve od pití, obaly od jídla nebo nesebrané psí exkrementy. Skokanem roku jsou použité roušky, respirátory a další ochranné pomůcky. Pražské služby proto spouští novou edukativní kampaň nazvanou „Není to normální“.

  Radim Mana

 • 21. 5. 2021

  Vířivé proudy už dva roky třídí neželezné kovy. Nově lze do šedých kontejnerů odkládat i použité hliníkové kávové kapsle

  Řeč je o jedné z klíčových technologií poloautomatické třídicí linky provozované v areálu Pražských služeb ve Vysočanech. Separátory fungující na bázi vířivých proudů dokážou oddělit například hliník nebo zinek. O oddělení železných složek se stará magnetický separátor. Od letošního roku mohou Pražané do kontejnerů na kovové obaly, kterých je v metropoli rozmístěno už 1 555, odevzdávat i použité hliníkové kávové kapsle.

  Radim Mana

 • 21. 4. 2021 | Tiskové zprávy

  Obnova ZEVO Malešice vstoupila do závěrečné fáze

  Ačkoliv byl poslední rok poznamenán celosvětovou pandemií, podařilo se v Zařízení na energetické využití odpadu (ZEVO) Malešice dodržet harmonogram projektu a úspěšně dokončit opravu třetí spalovací linky. Jelikož je projekt silně závislý na odborné i manuální práci techniků z 6 evropských států, bylo částečné i celkové uzavření hranic a jiná omezení kritickými momenty, kdy prakticky hrozilo zastavení prací.

  Radim Mana

 • 8. 4. 2021 | Tiskové zprávy

  V pražských ulicích se objevují černé skládky. Řešením jsou sběrné dvory

  Popelnicová a kontejnerová stání na tříděný odpad neslouží k odkládání nadměrného odpadu, ačkoli se tak stále děje. V roce 2020 skončilo v ulicích 7516 tun odpadu, což je téměř o 390 tun více než v předchozím roce. Tento problém umocnila koronavirová pandemie. Konečnou destinací pro objemné nepotřebné věci a vysloužilé předměty by měly být sběrné dvory. Těch se v hlavním městě nachází téměř dvacet. Sedm z nich provozují Pražské služby. Právě v jimi provozovaných dvorech skončilo 38 343 tun odpadu.

  Radim Mana

 • 24. 3. 2021 | Tiskové zprávy

  Nedůslednost bioodpadu nesvědčí

  V lednu 2020 byl svoz biologicky rozložitelného odpadu zařazen do systému celoměstského odpadového hospodářství. Pražané do kompostáren loni odevzdali 5126 tun bioodpadu. V posledních týdnech je odpad více znečištěn. Pracovníci kompostáren už narazili i na injekční stříkačky. Hnědé nádoby se nejčastěji plní PET lahvemi, plastovými taškami, sklem a zbytky živočišných produktů.

  Radim Mana

 • 15. 3. 2021 | Tiskové zprávy

  Pražské služby testují své zaměstnance a v novém spotu radí, kam vyhodit použité respirátory a samotestovací sady

  Pražské služby testují své zaměstnance na koronavirus. Pro tyto účely byla vytvořena čtyři stabilní odběrová místa a dalších pět mobilních. Antigenní testování formou výtěru z nosohltanu je prováděno zdravotnickým personálem. Ve výjimečných případech bude akceptováno samotestování pod dohledem odpovědné osoby. V prvním týdnu bylo zachyceno 31 pozitivních zaměstnanců, kteří byli ihned posláni mimo pracoviště.

  Radim Mana

 • 15. 3. 2021 | Aktuality

  Pražské služby podporují projekt Adapterra Awards.

  Až do konce března mohou jednotlivci, instituce i kolektivy přihlašovat inspirativní uskutečněná řešení, která pomáhají zvládat dopady klimatické krize. Třetí ročník soutěže Adapterra Awards od Nadace Partnerství sbírá tipy na příklady dobré praxe, které pomáhají ke zmírnění sucha, horka nebo záplav. Finalisty určí odborná porota, o ceně sympatie rozhodnou hlasy od veřejnosti v internetovém letním hlasování.

  Radim Mana

 • 5. 3. 2021 | Aktuality

  Kam s použitým respirátorem a samotestovací sadou na COVID 19

  Kam s použitým respirátorem a samotestovací sadou na COVID 19

  Radim Mana

 • 24. 2. 2021 | Tiskové zprávy

  V Malešicích umí třídit železný odpad ze škváry

  V popelnicích často nekončí jen směsný odpad, ale i různě velké kovové předměty jako třeba hrnce, víčka, plechovky či konzervy. Naprostá většina pražského směsného komunálního odpadu putuje rovnou do malešického Zařízení na energetické využití odpadu (ZEVO) a škvára jako konečný produkt spalování je tak plná železného odpadu. Nicméně ZEVO Malešice je na to připraveno. V loňském roce bylo prostřednictvím magnetických separátorů vytříděno 5440 tun železných kovů, které by jinak skončily na skládce. To vše díky optimalizaci provozované technologie separace kovů.

  Radim Mana

 • 9. 2. 2021 | Aktuality

  Sníh komplikuje práci popelářů

  Z důvodu velké sněhové pokrývky je nutné v některých nesjízdných oblastech metropole počítat s opožděným výsypem odpadových nádob.

  Radim Mana

 • 28. 1. 2021 | Tiskové zprávy

  Odpadová pandemie v hlavním městě nevypukla

  Největší pražská svozová společnost analyzovala své odpadové statistiky, aby zjistila, jak změny vyvolané pandemií a vládními nařízeními ovlivnily produkci odpadu na území metropole. Žádný šok se nekoná, ukazují data. Pražané v roce 2020 vyprodukovali 257 754 tun směsného odpadu a vytřídili 59 592 tun papíru, skla, plastů, kovových a nápojových obalů. Zařízení na energetické využití odpadu v Malešicích zpracovalo 287 792 tun odpadu.

  Radim Mana

 • 10. 12. 2020 | Aktuality

  Informace o svozu 1x za 14 dní na konci roku 2020

  Upozorňujeme naše zákazníky, kteří mají sjednaný svoz odpadu ve frekvenci 1x za 14 dní, že tento rok má 53 týdnů. Dochází tak k situaci, že následují po sobě 2. liché týdny.

  Radim Mana

Infokontejner

Čtvrtletník Pražských služeb

V časopise Infokontejner naleznete informace o novinkách, našich službách, zaměstnancích i pilotních projektech a nových technologiích

PS CITY INFO

Informace pro Pražany od PSAS