Aktuality Pražských služeb

Tady najdete důležitá upozornění o odpadech v Praze, ale také informace o našich soutěžích a veřejných akcích, které pořádáme pro obyvatele Prahy.

 • 24. 2. 2021 | Tiskové zprávy

  V Malešicích umí třídit železný odpad ze škváry

  V popelnicích často nekončí jen směsný odpad, ale i různě velké kovové předměty jako třeba hrnce, víčka, plechovky či konzervy. Naprostá většina pražského směsného komunálního odpadu putuje rovnou do malešického Zařízení na energetické využití odpadu (ZEVO) a škvára jako konečný produkt spalování je tak plná železného odpadu. Nicméně ZEVO Malešice je na to připraveno. V loňském roce bylo prostřednictvím magnetických separátorů vytříděno 5440 tun železných kovů, které by jinak skončily na skládce. To vše díky optimalizaci provozované technologie separace kovů.

  Radim Mana

 • 9. 2. 2021 | Aktuality

  Sníh komplikuje práci popelářů

  Z důvodu velké sněhové pokrývky je nutné v některých nesjízdných oblastech metropole počítat s opožděným výsypem odpadových nádob.

  Radim Mana

 • 28. 1. 2021 | Tiskové zprávy

  Odpadová pandemie v hlavním městě nevypukla

  Největší pražská svozová společnost analyzovala své odpadové statistiky, aby zjistila, jak změny vyvolané pandemií a vládními nařízeními ovlivnily produkci odpadu na území metropole. Žádný šok se nekoná, ukazují data. Pražané v roce 2020 vyprodukovali 257 754 tun směsného odpadu a vytřídili 59 592 tun papíru, skla, plastů, kovových a nápojových obalů. Zařízení na energetické využití odpadu v Malešicích zpracovalo 287 792 tun odpadu.

  Radim Mana

 • 10. 12. 2020 | Aktuality

  Informace o svozu 1x za 14 dní na konci roku 2020

  Upozorňujeme naše zákazníky, kteří mají sjednaný svoz odpadu ve frekvenci 1x za 14 dní, že tento rok má 53 týdnů. Dochází tak k situaci, že následují po sobě 2. liché týdny.

  Radim Mana

 • 6. 1. 2021 | Aktuality

  Kam s ním? Rozhodně ne do popelnice, prosí Pražské služby

  Řeč je o vánočním stromku. Pražané se tohoto symbolu Vánoc zbavují tradičně v průběhu ledna. Se správným postupem likvidace radí kampaň na sociálních sítích Pražských služeb a rozhlasové spoty.

  Radim Mana

 • 16. 12. 2020 | Tiskové zprávy

  Likvidace vánočních stromků aneb ať symbol vánoční radosti nedělá jiným starosti

  Pražané se letos vánočními stromky vybavili dříve než v předcházejících letech. Mnozí se tohoto tradičního symbolu Vánoc i dříve zbaví. Nejen pro ně přináší Pražské služby návod na správnou likvidaci vysloužilého vánočního stromku.

  Radim Mana

 • 10. 12. 2020 | Tiskové zprávy

  Popeláři budou svážet odpad i o vánočních svátcích

  Pražské služby a AVE Pražské komunální služby zajistí během vánočních svátků svoz směsného a tříděného odpadu na území metropole. Popeláři vyrazí do ulic na Štědrý den i po oba dva vánoční svátky. Cílem je zajistit, aby nedocházelo k přeplnění nádob a hromadění odpadu vedle nich. Pražské služby navíc připravují sváteční edici kampaně „Šlápni na to!“, ve které budou žádat Pražany, aby odpad likvidovali zodpovědně.

  Radim Mana

 • 5. 11. 2020 | Aktuality

  Sypače vyrazí do pražských ulic

  V pátek ve 20:30 provedou Pražské služby společně se svými subdodavateli zkušební výjezd posypových vozů. Do zkoušky se zapojí více než 70 kusů techniky, a to na motoristických komunikacích I. pořadí v rámci zimní údržby. Jedná se o simulovaný výjezd bez použití posypového materiálu.

  Radim Mana

 • 3. 11. 2020 | Tiskové zprávy

  Hlídejte si své roušky, prosí Pražské služby v nové kampani

  Pražské služby se v nové kampani obrací na Pražany a žádají je, aby si hlídali své roušky. Ty totiž stále častěji končí vytracené či pohozené v ulicích Prahy. Jediný aktuálně správný způsob likvidace použité roušky je její vyhození do koše či popelnice. Dodržování tohoto pravidla pomůže nám všem při zvládání koronavirové pandemie.

  Radim Mana

 • 14. 10. 2020 | Tiskové zprávy

  Neodhazujte použité roušky na ulici, prosí Pražské služby Pražany

  Pravidla pro nošení ochranných pomůcek zná každý. Nad postupem při správné likvidaci někteří tápou. Likvidace roušek, respirátorů a rukavic vyžaduje dávku opatrnosti a ohleduplnosti. Za žádných okolností by tyto pomůcky neměly končit pohozené v ulicích, na parkovištích ani v parcích, protože představují zdravotní riziko. Podle Pražských služeb je nejbezpečnější ochranné pomůcky hodit do popelnice či do koše na směsný komunální odpad.

  Radim Mana

 • 12. 10. 2020 | Aktuality

  Změna provozní doby pro osobní návštěvy zákaznických center

  Dovolujeme si Vás informovat o změně provozní doby pro osobní návštěvy zákaznických center

  Radim Mana

 • 24. 9. 2020 | Tiskové zprávy

  Nevyhazujeme, opravujeme a zachraňujeme užitečné věci

  Ve sběrných dvorech i velkoobjemových kontejnerech často končí věci, které by nadále mohly plnit svou funkci. Nejčastěji se jedná o dřevěné kusy nábytku a další vybavení domácností. Pražské služby se v posledním spotu kampaně „Jde to i jinak“ zaměřují na opravu a opětovné využívání věcí.

  Radim Mana

Infokontejner

Čtvrtletník Pražských služeb

V časopise Infokontejner naleznete informace o novinkách, našich službách, zaměstnancích i pilotních projektech a nových technologiích

PS CITY INFO

Informace pro Pražany od PSAS