Informace o svozu 1x za 14 dní na konci roku 2020

10. 12. 2020 | Aktuality

Radim Mana

Vážení,

upozorňujeme naše zákazníky, kteří mají sjednaný svoz odpadu ve frekvenci 1x za 14 dní, že tento rok má 53 týdnů. Dochází tak k situaci, že následují po sobě 2. liché týdny. Padesátý třetí a první.

Zákazníci, kteří mají svoz v lichém týdnu, budou svezeni v obou těchto týdnech. Naopak Ti, kteří mají svoz v sudém týdnu, budou mít svoz v 52. týdnu a pak až v 2. týdnu v roce 2021, kdy jim bude vyvezen i odpad umístěný mimo nádobu v pytli, nebo v  krabici.

Děkujeme za pochopení.

Pražské služby