Karanténa a svoz komunálního odpadu v Praze - AKTUALIZOVÁNO

16. 3. 2020 | Důležitá upozornění

Radim Mana

Vážení,

v reakci na rozhodnutí Vlády ČR, která v rámci bezpečnostních opatření vyhlásila „karanténu“ a zamezila tak volnému pohybu obyvatel na veřejnosti, si Vás dovolujeme informovat o omezeních v obecním systému svozu a sběru komunálního odpadu na území hl. m. Prahy.
V rámci zachování fungování městské infrastruktury je svoz a sběr komunálního odpadu zajištěn s účinností od následovně:

Svoz směsného odpadu – probíhá bez omezení, svoz bude i nadále zajišťován standardně v nastavených svozových dnech a četnostech.

Svoz využitelných složek (papír, sklo, plasty, tetrapak, kovy, bioodpad) – probíhá bez omezení, svoz bude i nadále zajišťován standardně v nastavených svozových dnech a četnostech.

Aktualizace

Provoz sběrných dvorů –  Sběrné dvory Pražských služeb jsou otevřeny již ve standardním režimu.

Otevírací doba:

Po – Pá - 8:30 – 18:00 hod.
Sobota  - 8:30 – 15:00 hod.

Neděle -  ZAVŘENO
Státní svátky  (10.4.,13.4., 1.5., 8.5.) - ZAVŘENO

-na plochu sběrného dvora budou občané vpouštěni výhradně s ochrannou úst a nosu (rouška, šátek, respirátor apod.). Je nutné dodržovat vzdálenost 2m a vzájemnou ohleduplnost. Děkujeme.

Provozní doba a režim na ostatních dvanácti sběrných dvorech se může lišit. Doporučujeme sledovat Portál životního prostředí hl.m.P., weby provozovatelů ostatních SD a případně si telefonicky ověřit jejich provoz.

Služba přistavování velkoobjemových kontejnerů na objemný odpad a bioodpad – OPĚTOVNĚ bude zahájena od 14. 4. 2020, včetně MSD (mobilní sběrné dvory).

Svoz nebezpečného odpadu:

Stabilní sběr a svoz Nebezpečného odpadu - služba byla OBNOVENA, viz informace ke sběrným dvorům hl. m. Prahy výše.

Mobilní sběr Nebezpečného odpadu – od 14. 4. 2020 BUDE OBNOVENA (mobilní sběr nebezpečných složek komunálního odpadu a jedlých olejů), a to plynulým navázáním na schválený harmonogram pro rok 2020

Svoz nepoužitelných léčiv z lékáren zapojených do systému města – probíhá bez omezení.

Provoz zákaznických center Pražských služeb:

Kontaktní místa jsou opětovně otevřena. Při jejich návštěvě je nutné dodržovat hygienická opatření. Více informací zde:

Prosíme občany, aby stále respektovali současnou situaci a všechny služby využívali s maximální možnou mírou ohleduplnosti, jak k sobě samým tak i k pracovníkům odpadových společností.

Infokontejner

Čtvrtletník Pražských služeb

V časopise Infokontejner naleznete informace o novinkách, našich službách, zaměstnancích i pilotních projektech a nových technologiích

PS CITY INFO

Informace pro Pražany od PSAS