Karanténa a svoz komunálního odpadu v Praze - AKTUALIZOVÁNO

16. 3. 2020 | Důležitá upozornění

Radim Mana

Vážení,

v reakci na rozhodnutí Vlády ČR, která v rámci bezpečnostních opatření vyhlásila „karanténu“ a zamezila tak volnému pohybu obyvatel na veřejnosti, si Vás dovolujeme informovat o omezeních v obecním systému svozu a sběru komunálního odpadu na území hl. m. Prahy.
V rámci zachování fungování městské infrastruktury je svoz a sběr komunálního odpadu zajištěn s účinností od následovně:

Svoz směsného odpadu – probíhá bez omezení, svoz bude i nadále zajišťován standardně v nastavených svozových dnech a četnostech.

Svoz využitelných složek (papír, sklo, plasty, tetrapak, kovy, bioodpad) – probíhá bez omezení, svoz bude i nadále zajišťován standardně v nastavených svozových dnech a četnostech.

Aktualizace

Provoz sběrných dvorů –  Sběrné dvory Pražských služeb opětovně otevírají od pondělí 30.3.2020 v tomto omezeném režimu:

Otevírací doba:

Po – Pá - 8:30 – 16:00 hod.
Sobota -  8:30 – 14:00 hod.

Neděle -  ZAVŘENO
Státní svátky  (10.4.,13.4., 1.5., 8.5.) - ZAVŘENO

-na plochu sběrného dvora budou občané vpouštění pouze jednotlivě a výhradně s ochrannou úst a nosu (rouška, šátek, respirátor apod.).

Provozní doba a režim na ostatních dvanácti sběrných dvorech se může lišit. Doporučujeme sledovat Portál životního prostředí hl.m.P., weby provozovatelů ostatních SD a případně si telefonicky ověřit jejich provoz.

Služba přistavování velkoobjemových kontejnerů na objemný odpad a bioodpad – přerušeno do odvolání.

Svoz nebezpečného odpadu:

Stabilní sběr a svoz Nebezpečného odpadu - služba dočasně přerušena do odvolání.

Mobilní sběr Nebezpečného odpadu – služba dočasně přerušena do odvolání.

Svoz nepoužitelných léčiv z lékáren zapojených do systému města – probíhá bez omezení.

Dočasně Pražské služby pozastavují i tzv. „dispečinkový“ odvoz velkoobjemového odpadu a suti tj. této služby

Provoz kontaktních center svozových společností:

V současné době je jejich provoz nastaven tak, aby nedocházelo k osobnímu kontaktu zástupců kontaktních center (KC) s veřejností, a to až do odvolání. Komunikace s kontaktními centry bude omezena pouze na telefonní a písemnou formu (dopis nebo email).

Pro potřeby občanů bude před KC přistaven sběrný prostředek pro bezkontaktní převzetí písemností.

O dalším vývoji a případných změnách v organizaci svozu komunálního odpadu v Praze Vás budeme průběžně informovat, s ohledem na vývoj situace s koronavirem v ČR. Případně sledujte Portál životního prostředí hlavního města Prahy.

Infokontejner

Čtvrtletník Pražských služeb

V časopise Infokontejner naleznete informace o novinkách, našich službách, zaměstnancích i pilotních projektech a nových technologiích

PS CITY INFO

Informace pro Pražany od PSAS