„Milostivé léto“

27. 10. 2021 | Aktuality

Veronika Somló

Na základě usnesení Rady hlavního města Prahy č. 2369 ze dne 4. 10. 2021 vznikla naší společnosti Pražské služby, a. s., povinnost informovat Vás, jako našeho dlužníka, o možnostech tzv. Milostivého léta v rámci zákona č. 286/2021 Sb., kterým se mění zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 120/2001 Sb., o soudních exekutorech a exekuční činnosti (exekuční řád) a o změně dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony.

Milostivé léto zahrnuje dobu tří měsíců od 28. října 2021 do 28.  ledna 2022.

Princip „Milostivého léta“ spočívá v tom, že pokud povinný (dlužník) během těchto tří měsíců zaplatí nezaplacenou nebo jinak nezaniklou jistinu (dlužnou částku bez příslušenství), vymáhanou v exekučním řízení, a na nákladech exekuce částku 750,- Kč (paušální poplatek), případně zvýšenou o daň z přidané hodnoty, exekutor i bez souhlasu oprávněného (věřitele) exekuci zastaví.

Dlužník, na kterého se „Milostivé léto“ vztahuje, by měl zjistit aktuálně nesplacenou jistinu zasláním doporučeného dopisu exekutorovi, s žádostí o vyčíslení dlužné jistiny, a zároveň exekutora informovat, že chce využít Milostivé léto.

Infokontejner

Čtvrtletník Pražských služeb

V časopise Infokontejner naleznete informace o novinkách, našich službách, zaměstnancích i pilotních projektech a nových technologiích

PS CITY INFO

Informace pro Pražany od PSAS