Nakládání s použitými ochrannými pomůckami

20. 3. 2020 | Důležitá upozornění

Radim Mana

Statní zdravotní ústav vydal aktualizaci doporučení pro nakládání s použitými ochrannými pomůckami v době koronavirové pandemie.

Nakládání s komunálními odpady včetně způsobu třídění odpadu u zdravých lidí se v současné době nemění.

  • Jednorázové ochranné pomůcky OOP (roušky/respirátory) u lidí, kteří nejsou infikováni nebo nejsou v karanténě, je možné po použití odkládat do směsného komunálního odpadu pokud budou vloženy do plastového sáčku a následně do plastového pytle, do kterého se běžně ukládá odpad z domácností a je zavázán před uložením do kontejneru nebo popelnice.

Osoba s potvrzeným onemocněním COVID-19 v domácí izolaci a osoba v domácí karanténě by měla být poučena, jak nakládat se svým odpadem v rámci karanténních opatřeních. Tyto osoby veškerý odpad, který jim vzniká v domácnosti, netřídí a při jeho odstranění postupují následovně:

  • veškerý netříděný odpad (včetně roušek a kapesníků) vkládají do plastového pytle na odpady. Plastové pytle by měly mít minimální tloušťku 0,2 mm. Po naplnění se pytel (nejpozději však do 24 hodin) pevně zaváže a na povrchu se pytel ošetří dezinfekčním prostředkem.
  • v případě, že odpad je ukládán do pytlů z tenčího materiálu, je třeba takové obaly zdvojit; plastový pytel je nutné vložit do druhého pytle, zavázat a povrch vnějšího pytle vždy ošetřit dezinfekčním prostředkem.
  • zavázaný pytel vložit pouze do popelnice nebo kontejneru na směsný komunální odpad; zásadně pytle neodkládat mimo kontejnery, kvůli náhodnému poškození
  • nemocná osoba by se měla obrátit o pomoc s odnosem odpadu na rodinu, sousedy a dobrovolníky, kteří tuto pomoc poskytují.
  • zakazuje se nežádoucí manipulace s odloženým odpadem jako je vybírání odpadu z popelnic, přebírání odpadu apod.
     

Děkujeme za spolupráci a vzájemnou ohleduplnost

Další informace naleznete zde: http://www.szu.cz/tema/prevence/stanovisko-narodniho-referencniho-centra-pro-hygienu-pudy-a-3

Infokontejner

Čtvrtletník Pražských služeb

V časopise Infokontejner naleznete informace o novinkách, našich službách, zaměstnancích i pilotních projektech a nových technologiích

PS CITY INFO

Informace pro Pražany od PSAS