Pražské služby ve spolupráci s Magistrátem hlavního města Prahy otevřely sběrný dvůr v Modřanech.

5. 1. 2022 | Aktuality

Radim Mana

Vážení zákazníci,

sběrný dvůr se nachází v ulici Generála Šišky (tel: 731 685 002), poblíž  tramvajové točny. Službu tohoto sběrného dvora mohou bezplatně využívat všichni Pražané, kteří obsluze dvora prokáží svůj trvalý pobyt na území hlavního města. Právnické a fyzické osoby oprávněné k podnikání a fyzické osoby, které neprokáží svůj trvalý pobyt na území města, zde mohou odpad odložit za úplatu s ohledem na naplněnost kontejnerů.

Otevírací doba:
Po - Pá 8.30 - 18.00 hod.*
So 8.30 - 15.00 hod.
* v zimním čase do 17.00 hod

Více o sběrných dvorech najdete tady: https://www.psas.cz/sberne-dvory

Pražské služby