Pražské služby vysadí téměř 70 nových stromů a další budou následovat

22. 10. 2019 | Tiskové zprávy

Radim Mana

Pražské služby pokračují v ekologických aktivitách, které přispívají k ochraně životního prostředí v metropoli. Společnost zahájila první etapu výsadby téměř 70 stromů na svých pozemcích. Největší městská svozová společnost se částečně inspirovala Akčním plánem výsadby stromů hlavního města Prahy a nepřímo se tak připojila k projektu. Slavnostního zahájení výsadby v areálu ve Vysočanech se účastnil management společnosti, náměstek primátora a radní pro oblast životního prostředí Petr Hlubuček a zástupci dozorčí rady. Společnost také zvažuje možnost zatravnění střechy hlavní administrativní budovy.

Pražské služby chtějí svým dílem přispět k adaptaci na klimatickou změnu a zároveň zvelebit svoje pozemky. V areálu Pod Šancemi ve Vysočanech bude vysazeno 55 stromů od 12 různých druhů jako např. katalpa obecná, akát kulovitý, habr obecný, dub zimní, višeň červenolistá či jedle korejská. Třináct stromů bude vysázeno v areálu v ulici Drnovská, kde Pražské služby provozují sběrný dvůr a zároveň zde sídlí provozovna Závodu údržby komunikací.  Do výsadby první části stromů se zapojili i ředitelé jednotlivých úseků Pražských služeb a také generální ředitel společnosti Patrik Roman.

Pražské služby se dlouhodobě podílejí na ochraně životného prostředí v Praze. Společnost již několik let provozuje vozidla na CNG pohon a aktuálně rozšiřuje svůj vozový park o komunální stroje na elektřinu. Výsadba stromů je dalším krokem, jak alespoň dílčím způsobem zlepšit kvalitu ovzduší v Praze.

Dnes jsme slavnostně zasadili prvních 15 stromů a další budou neprodleně následovat. V první fázi máme plánu vysadit téměř 70 stromů a tímto číslem určitě nekončíme. Stromy nejsou jen estetickým prvkem ve městě či krajině, ale mají zásadní význam pro životní prostředí. Já bych byl opravdu rád, kdyby všechny stromy, které jsme dnes vysadili, plnily tuto funkci dlouhou řadu let,“ řekl generální ředitel Pražských služeb Patrik Roman.

„Mám radost, že stromy vysazuje nejen hlavní město Praha, ale že nám v tom pomáhají i firmy, jako právě Pražské služby. Stromy nám pomáhají

ve snižování koncentrací CO2, což je pro Prahu a její obyvatele klíčové. Praha se však ve snižování emisí nespoléhá jen na výsadbu stromů, ale také aktivně hledá nástroje proti zvyšování emisí CO2, jako je třeba podpora obnovitelných zdrojů, mýto pro vysokoemisní vozidla nebo remotorizace lodí na Vltavě,“ sdělil náměstek primátora a radní pro oblast životního prostředí Petr Hlubuček.

Zelená střecha a revitalizace areálu

Jedním z dalších možných kroků, jak chtějí Pražské služby dále přispět k adaptaci na klimatickou změnu je zatravnění střechy hlavní administrativní budovy ve Vysočanech. Momentálně vzniká studie proveditelnosti, které musí posoudit zejména statiku budovy. Společnost také plánuje revitalizaci a úpravu zeleně před hlavním sídlem. Součástí proměny bude i výsadba dalších 20 stromů. Již v roce 2017 Pražské služby vysadily v areálu ZEVO Malešice 25 kusů Javoru klen.

V Praze, 9. 10. 2019

Mgr. Radim Mana
Tiskový mluvčí
radim.mana@psas.cz
+420737240852