Světové metropole trápí odhozené roušky a rukavice

22. 4. 2020

Radim Mana

Od 19. března máme povinnost nosit na veřejnosti ochranné pomůcky dýchacích cest, tedy roušky, ústenky nebo respirátory. Tyto produkty jsou často jednorázové, což znamená, že se nám zde začíná tvořit velké množství odpadu, na který většina lidí není vůbec zvyklá, a to se projevuje i na chybách při jeho likvidaci. Bohužel se začíná ukazovat, že mnoho roušek končí pohozených na ulicích, u supermarketů, na parkovištích nebo i v přírodě, a to představuje nejen velké ekologické, ale i zdravotní riziko.

Likvidace masek, respirátorů a roušek vyžaduje zvýšenou opatrnost. V žádném případě by tyto ochranné pomůcky neměly končit jako volně odhozený odpad, neboť by se z nich mohl virus dále šířit. „To představuje potenciální riziko pro veřejnost, ale zejména pro všechny pracovníky komunálních a úklidových společností. Důležité je samozřejmě i ekologické hledisko – masky jsou často vyrobeny z polypropylenu a dalších plastů, které se v přírodě velice pomalu rozkládají,“ říká tiskový mluvčí Pražských služeb Radim Mana.  

Přesto se na sociálních sítích a ve světových médiích začíná objevovat čím dál více fotografií, na nichž se roušky či rukavice povalují u supermarketů, obchodů nebo večerek – zkrátka tam, kde je lidé použijí a zahodí. Přitom správné nakládání s tímto odpadem není vůbec složité. Obecně platí, že by se ochranné pomůcky měly zabalit do dvou sáčků či uzavíratelných pytlů a následně vhodit do nádoby na směsný komunální odpad. „Prosím všechny Pražany, ať se drží odpovědného nakládání s použitými ochrannými pomůckami, rouškami, ústenkami a jednorázovými rukavicemi. Nejde jen o ekologickou zátěž, ale i o vystavování vyššího rizika lidí ve vašem okolí. Za stávající situace je nejlepší, aby použité ochranné prostředky skončily v popelnici na směsný odpad, odkud poputují přímo do malešické spalovny,“ nabádá náměstek primátora Petr Hlubuček.

K tomuto nešvaru dochází v menší míře i u nás. My na něj upozorňujeme proto, abychom se nedostali do situace, která panuje v některých velkých zahraničních městech. Hodně sledovaná je například situace v Hongkongu, kde se použité ochranné pomůcky začaly hromadit na tamních plážích. V tomto metropolitním regionu se nachází 7,4 milionů obyvatel a jednorázové roušky tu používají už několik týdnů prakticky všichni. A skutečně je to znát.

          

Mgr. Radim Mana
Tiskový mluvčí
         +420737240852