Svoz bioodpadu

Zbytky ovoce a zeleniny, shrabané listí, posekaná tráva nebo jiná zeleň odstraněná ze zahrady a další dobře kompostovatelný odpad, nazýváme bioodpadem, který Pražské služby pravidelně odvážejí od tisíců Pražanů. 

Zbytky rostlin jsou díky tomu využity k získání nové kvalitní zeminy, což se podílí na dobrém hospodaření z hlediska ochrany životního prostředí.

Kompostejnery s objemem 120 a 240 litrů

Na základě sjednané služby svozu bioodpadu vám zapůjčíme tzv. kompostejner, což je popelnice specificky upravená pro správný průběh vnitřních kompostovacích procesů v době, kdy odpad v kompostejneru čeká na výsyp našimi popeláři. 

Sjednáno může být přistavení kompostejneru o vnitřním objemu 120 litrů, nebo 240 litrů, popř. lze sjednat i více kusů nádob.

Jak často a kdy přesně bioodpad svážíme?

Vývozy bioodpadu provádíme vždy v intervalu dvou týdnů. Konkrétní dny vývozu v dané lokalitě naleznete v harmonogramu nebo ve vyhledávači termínu svozu. V harmonogramu může občas dojít ke změnám, a to nejvíce ke dni  1. dubna a 30. listopadu. V případě změn však harmonogram vždy včas aktualizujeme. Nově je možný i častější svoz, jedenkrát, nebo dvakrát týdně, ale pouze v oblastech, kde se pro danou frekvenci najde dostatek zájemců.

Svážíme bioodpad po celý rok, nebo jen sezónně?

Nabízíme sezónní svozy (od 1. 4. do 30. 11.), i svážení celoroční. Sezonní svozy jsou výhodnější pro zahrádkáře, celoroční častěji pro subjekty produkující bioodpad po celý rok.

Jak svoz bioodpadu objednat?

Poskytnutí BIOpopelnice a zajištění pravidelného vývozu je od roku 2022 bezplatné. Vše začíná ZDE vyplněním formuláře hlavního města Prahy. Registraci ze vyřešit na dálku, návštěva některého z našich zákaznických center není nutná.

Pokud jste podnikatel, nebo nemáte popelici na směsný odpad, pak si můžete objednat zpoplatněný 

Pokud jste nový klient, pak můžete začít vyplněním našeho formuláře pro nové klienty. Podle okolností půjde vše vyřešit na dálku, nebo budeme nuceni vás přesto pozvat k osobní návštěvě některého z našich . 

Co patří do bioodpadu?        Leták ke staŽenÍ

tráva, listí, ovoce, zbytky ovoce a zeleniny, čajové sáčky, kávová sedlina, zbytky rostlin, zemina z květináčů, plevel, drny se zeminou, košťály, štěpka z větví keřů, větvičky, piliny, hobliny, kůra, seno, sláma

Co nepatří do bioodpadu?

všechny typy sáčků, sklo, kamení, obalové materiály, kosti, maso, kůže, tuky, oleje, mastnoty, mléčné výrobky, zbytky z kuchyní, podestýlky od domácích zvířat, zvířecí exkrementy, peří, chlupy, vlasy, uhynulá zvířata, kontaminované piliny, hobliny, kůra, nebezpečné odpady, biologicky obtížně rozložitelné materiály

Formulář pro registraci a objednání komerčního svozu bioodpadu

Registrace ke svozu bioodpadu na území hl. m. Prahy

Nevíte si rady?

Volejte Call centrum Pražských služeb ve všední dny 8:00 - 18:00

284 091 888

Co vás zajímá

Další otázky