Svoz bioodpadu

Zbytky ovoce a zeleniny, shrabané listí, posekaná tráva nebo jiná zeleň odstraněná ze zahrady a další dobře kompostovatelný odpad, nazýváme bioodpadem, který Pražské služby pravidelně odvážejí od tisíců Pražanů. 

Zbytky rostlin jsou díky tomu využity k získání nové kvalitní zeminy, což se podílí na dobrém hospodaření z hlediska ochrany životního prostředí.

Kompostejnery s objemem 120 a 240 litrů

Na základě sjednané služby svozu bioodpadu vám zapůjčíme tzv. kompostejner, což je popelnice specificky upravená pro správný průběh vnitřních kompostovacích procesů v době, kdy odpad v kompostejneru čeká na výsyp našimi popeláři. 

Sjednáno může být přistavení kompostejneru o vnitřním objemu 120 litrů, nebo 240 litrů, popř. lze sjednat i více kusů nádob.

Jak často a kdy přesně bioodpad svážíme?

Vývozy bioodpadu provádíme vždy v intervalu dvou týdnů. Konkrétní dny vývozu v dané lokalitě naleznete v harmonogramu. V harmonogramu může občas dojít ke změnám, a to nejvíce ke dni  1. dubna a 30. listopadu. V případě změn však harmonogram vždy včas aktualizujeme. Nově je možný i častější svoz, jedenkrát, nebo dvakrát týdně, ale pouze v oblastech, kde se pro danou frekvenci najde dostatek zájemců.

Svážíme bioodpad po celý rok, nebo jen sezónně?

Nabízíme sezónní svozy (od 1. 4. do 30. 11.), i svážení celoroční. Sezonní svozy jsou výhodnější pro zahrádkáře, celoroční častěji pro subjekty produkující bioodpad po celý rok.

Jak svoz bioodpadu objednat?

Od 1. 1. 2020 funguje svoz bioodpadu podobně, jako svoz směsného odpadu. Pokud již bioodpad máte a chcete jen převést do komunálního systému, nemusíte aktivně dělat nic, přijde vám od nás výpověď smlouvy a také popis postupu, jak plynule přejít do komunálního sytému.

Pokud jste nový klient, pak můžete začít vyplněním našeho formuláře pro nové klienty. Podle okolností půjde vše vyřešit na dálku, nebo budeme nuceni vás přesto pozvat k osobní návštěvě některého z našich zákaznických center. 

Co patří do bioodpadu?

Posekaná tráva, nedřevnaté zbytky rostlin z úpravy zahrady, shrabané listí, ovoce popadané ze stromu, zbytky ovoce a zeleniny z domácnosti, čajové sáčky, kávová sedlina, zemina z květináče, piliny

Co nepatří do bioodpadu?

Dřevo, větve, dřevnaté části keřů, zbytky jídel (obsahujících maso, tuky, oleje, kosti, kůže - tzv. gastroodpad), uhynulá zvířata, exkrementy, podestýlky znečištěné od domácích mazlíčků, biologicky nerozložitelné odpady

Co vás zajímá

Další otázky