Upozornění pro akcionáře společnosti

29. 9. 2021 | Důležitá upozornění

Veronika Somló

Společnost Pražské služby, a.s. si dovoluje upozornit své bývalé akcionáře na blížící se datum promlčení jejich pohledávek na výplatu protiplnění za nucený přechod jejich akcií na hl. m. Prahu.
Promlčení této pohledávky znamená, že hl. m. Praha nebude muset bývalým akcionářům protiplnění vyplatit.

Rádi bychom proto připomněli našim bývalým akcionářům, kteří si peníze za nucený přechod jejich akcií doposud nevyzvedli, že tak stále mohou učinit, a to až do 31. ledna 2022.

Každému bývalému akcionáři s akciemi o jmenovité hodnotě 1.000,- Kč přitom náleží protiplnění ve výši 2.928,- Kč za jednu akcii.

Výplatou protiplnění byla pověřena banka ČSOB, a proto se neváhejte obrátit na tyto kontakty:

Ing. Marcela Černá
Tel: +420 230 014 841
e-mail: vyplaty_CP@csob.cz

V této souvislosti si dovolujeme upozornit akcionáře, že ČSOB, Pražské služby ani hl. m. Praha nepověřili žádný jiný subjekt přímým oslovováním bývalých akcionářů s nabídkami odkupu jejich pohledávek.

Vyzýváme proto bývalé akcionáře k obezřetnosti v případě, že je bude kontaktovat neznámá osoba v této věci.

Infokontejner

Čtvrtletník Pražských služeb

V časopise Infokontejner naleznete informace o novinkách, našich službách, zaměstnancích i pilotních projektech a nových technologiích

PS CITY INFO

Informace pro Pražany od PSAS