Změna v zařazování živnostenských odpadů od 1.1.2022

13. 12. 2021

Radim Mana

Nová odpadová legislativa mimo jiné přeřazuje odpad od podnikatelů do stejné kategorie odpadu, jako odpad z domácností, ovšem za podmínky, že se nejedná o odpad z výrobní činnosti. Jen málokterý podnikatel ve skutečnosti produkuje odpad z výroby. Pražské služby proto přeřadily odpad všech živností do komunální kategorie, aby se nutnost reagovat týkala jen malé části klientů.

Vím, že produkuji odpad z výrobní činnosti. Co mám dělat?

V případě, že Váš odpad vzniká z výrobní činnosti (např. odpady vznikající při lisování plastů), je nutné nás kontaktovat na adrese hlaseni@psas.cz, změna nebude provedena a nadále budete od 1.1.2022 používat kódy odpadů ze skupiny 15. 

Vím, že produkuji odpad z nevýrobní činnosti. Co mám dělat?

Jelikož většina našich klientů spadá do této kategorie (tzn. nevýrobní činnost), naše společnost přistoupila ke změně katalogového čísla odpadů, které přebírá od jednotlivých klientů v rámci periodických svozů, a to to ze skupiny 15 (Odpadní obaly) na skupinu 20 (Komunální odpady). Nemusíte činit žádné další kroky, změnu kódů odpadů provedou Pražské služby automaticky, a to od 1. 1. 2022.

Nejsem si jistý do jako kategorie patřím. Co mám dělat?

Příklady činností a zařazení odpadů do skupin dle Katalogu odpadů.

Výrobní činnost:
- Průmyslová výroba (např. odpady vznikající při lisování plastů) – skupina 15

Nevýrobní činnost:
- Administrativa – skupina 20
- Obchod – skupina 20
- Restaurace – skupina 20
- Školy – skupina 20
- Služby – skupina 20

Tato změna se týká následujících odpadů:

Původní kód odpadu Původní název odpadu Nový kód odpadu Nový název odpadu
15 01 01 Papírové a lepenkové obaly 20 01 01 Papír a lepenka
15 01 02 Plastové obaly 20 01 39 Plasty
15 01 07 Skleněné obaly 20 01 02 Sklo
15 01 04 Kovové obaly 20 01 40 Kovy


 

Mám jiný dotaz. Kam se mám obrátit?

Pokud si stále nejste jistí, co máte dělat, nebo máte další otázky, obraťte se prosím na adresu hlaseni@psas.cz

Podrobné informace naleznete v Metodickém pokynu Ministerstva životního prostředí ČR, viz: https://www.mzp.cz/C1257458002F0DC7/cz/zarazovani_odpadu_metodicky_pokyn/$FILE/OODP-Metodicky_pokyn_NZ_Zarazovani_FINAL-29062021.pdf