informace pro akcionáře 2014

30. prosince 2014 (poslední dokument přidán 21. ledna 2015)
ŘÁDNÁ VALNÁ HROMADA 28. LEDNA 2015

30. prosince 2014 (poslední dokument přidán 21. ledna 2015)
NÁHRADNÍ VALNÁ HROMADA 28. LEDNA 2015

12. prosince 2014
VEŘEJNÝ NÁVRH SMLOUVY NA ODKUP AKCIÍ O JMENOVITÉ HODNOTĚ 400,-KČ

28. listopadu 2014 (poslední dokument přidán 5. ledna 2015)
ŘÁDNÁ VALNÁ HROMADA 19. prosince 2014

27. listopadu 2014
>STANOVY 2014 - ÚPLNÉ ZNĚNÍ

21. listopadu 2014
>OZNÁMENÍ O ZMĚNĚ DRUHU AKCIÍ

19. listopadu 2014
MEZITÍMNÍ ZPRÁVA ZA I.-III.Q 2014

11. října 2014
INFORMACE O ČINNOSTECH VYKONÁVANÝCH V ČÁSTECH ZÁVODU SPOLEČNOSTI PRAŽSKÉ SLUŽBY, A.S. TVOŘÍCÍCH SAMOSTATNOU ORGANIZAČNÍ SLOŽKU<

10. října 2014
ANALÝZA EKONOMICKÉ SITUACE

10. října 2014
SHRNUTÍ ZP Č.P42694/14- STANOVENÍ HODNOTY NEPENĚŽITÉHO VKLADU-ČÁSTI ZÁVODU SPOLEČNOSTI PRAŽSKÉ SLUŽBY,A.S.

10. října 2014
SHRNUTÍ ZP Č.P42695/14 –STANOVENÍ HODNOTY ČÁSTI ZÁVODU SPOLEČNOSTI PRAŽSKÉ SLUŽBY, A.S., MĚSÍČNÍHO PACHTOVNÉHO, CALL OPCE

12. září 2014 (poslední dokument přidán 30. října 2014)
ŘÁDNÁ VALNÁ HROMADA 14. října 2014

5. září 2014
ŽÁDOST HMP O SVOLÁNÍ VALNÉ HROMADY PRAŽSKÝCH SLUŽEB

26. srpna 2014
POLOLETNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2014

22. srpna 2014
INFORMACE O ROZSAHU PŘIJETÍ VEŘEJNÉHO NÁVRHU SMLOUVY NA KOUPI ZAKNIHOVANÝCH AKCIÍ

1. srpna 2014
DOPIS PRVNÍHO NÁMĚSTKA PRIMÁTORA JIŘÍHO VÁVRY PŘEDSEDOVI PŘEDSTAVENSTVA PRAŽSKÝCH SLUŽEB, A.S. TÝKAJÍCÍ SE NEDOHODY O ZÁPŮJČCE CENNÝCH PAPÍRŮ VE VLASTNICTVÍ NHL<

30. července 2014
SDĚLENÍ AKCIONÁŘŮM PS O ZKRÁCENÍ DOBY ZÁVAZNOSTI VEŘEJNÉHO NÁVRHU SMLOUVY NA ODKOUPENÍ ZAKNIHOVANÝCH AKCIÍ

21. července 2014
PŘÍLOHA VEŘEJNÉHO NÁVRHU SMLOUVY – ZÁVAZNÝ VZOR OZNÁMENÍ O PŘIJETÍ VEŘEJNÉHO NÁVRHU SMLOUVY

17. července 2014
VEŘEJNÝ NÁVRH SMLOUVY NA ODKUP AKCIÍ

25. června 2014 (poslední dokument přidán 15. října 2014)
ŘÁDNÁ VALNÁ HROMADA 17. července 2014

24. června 2014
STANOVY 2014 - ÚPLNÉ ZNĚNÍ 18.6.2014

24. června 2014
ZKRÁCENÁ VERZE ZNALECKÉHO POSUDKU NSG MORISON - STANOVENÍ HODNOTY AKCIÍ SPOLEČNOSTI PRAŽSKÉ SLUŽBY,A.S.

20. června 2014
DOPIS PŘEDSTAVENSTVA PRAŽSKÝCH SLUŽEB, A.S. RADĚ HL.M.PRAHY ZE DNE 19.6.2014

12. června 2014
NÁVRH ZNĚNÍ STANOV SPOLEČNOSTI PRAŽSKÉ SLUŽBY, A.S.

10. června 2014
DOPIS AKCIONÁŘE NHL ZE DNE 9.6.2014

23. května 2014
DOPIS PŘEDSTAVENSTVA PRAŽSKÝCH SLUŽEB A.S. RADĚ HL. MĚSTA PRAHY

19. května 2014 (poslední dokument přidán 15. října 2014)
ŘÁDNÁ VALNÁ HROMADA 18. června 2014

14. května 2014 (poslední dokument přidán 15. října 2014)
ŘÁDNÁ VALNÁ HROMADA 4. června 2014.

9. května 2014
DOPLNĚNÍ ŽÁDOSTI MINORITNÍHO AKCIONÁŘE NORTHWARD HOLDINGS LIMITED O SVOLÁNÍ MIMOŘÁDNÉ VALNÉ HROMADY SPOLEČNOSTI

7. května 2014
MEZITÍMNÍ ZPRÁVA ZA I.ČTVRTLETÍ 2014

5. května 2014
NÁVRH NOVÝCH STANOV PRAŽSKÝCH SLUŽEB, A.S.

29. dubna 2014
VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013

29. dubna 2014
ŽÁDOST MINORITNÍHO AKCIONÁŘE NORTHWARD HOLDINGS LIMITED O SVOLÁNÍ MIMOŘÁDNÉ VALNÉ HROMADY SPOLEČNOSTI

20. ledna 2014
OPRAVA JIŽ ZVEŘEJNĚNÉ MEZITÍMNÍ ZPRÁVY ZA I.-III.ČTVRTLETÍ 2013

Co vás zajímá

Další otázky