Poslední aktuality

Upozorňujeme naše zákazníky, kteří mají sjednaný svoz odpadu ve frekvenci 1x za 14 dní, že tento rok má 53 týdnů. Dochází tak k situaci, že následují po sobě 2. liché týdny.
Řeč je o vánočním stromku. Pražané se tohoto symbolu Vánoc zbavují tradičně v průběhu ledna. Se správným postupem likvidace radí kampaň na sociálních sítích Pražských služeb a rozhlasové spoty.