Kompentenční centrum - Svoz a recyklace odpadu

Poradenství kompetenčního centra v oblasti svozu a recyklace odpadu zahrnuje především:

 • kompletní zajištění odvozu odpadu
 • správa vozového parku
 • řízení toku odpadu
 • třídicí centra
 • zpracování plastů, papíru, skla, tetrapacku
 • dodávání, odebírání, výměny nádob
 • provoz sběrných dvorů
 • zajištění administrativy dle platné legislativy
 • hlášení o produkci a nakládání s odpady
 • logistika
 • vytvoření svozových plánů s ohledem na ekonomiku
 • vybudování a provoz překládací stanice
 • maximální využití potenciálu GPS technologie

Pro bližší informace nás kontaktujte

Co vás zajímá

Další otázky