Kompetenční centrum - Energetické využití odpadu

Poradenství kompetenčního centra v oblasti svozu a recyklace odpadu zahrnuje především:

 • návrhy a oponentury technologií na energetické využití odpadu 
 • spolupráce při výstavbě nových zařízení na energetické využití odpadu 
 • kompletní zajištění a správa provozních dat zařízení na energetické zpracování odpadu - materiálové a energetické bilance - vstupní hodnoty pro plánovací procesy 
 • in situ testy materiálů a nových technologií, ověření referencí 
 • konzultace smluvních podmínek a definice vstupů a garancí 
 • konzultace administrativy plánování a provozu EVO 
 • plánování organizačního a personálního obsazení provozu EVO 
 • zpracování provozního řádu EVO 
 • zpracování logistiky - návoz, kontrola a uskladnění tříděného komunálního odpadu - zpracování tříděného komunálního odpadu a technologických postupů EVO - obchodování a zpracování produktového portfolia z EVO 
 • podpora komunikace s cílovými skupinami - veřejnost - instituce - státní správa 
 • transportní přeprava nebezpečných odpadů dle Evropské dohody o mezinárodní silniční přepravě nebezpečných odpadů ADR 
 • laboratorní analýzy 
 • vzorkování odpadů a hodnocení nebezpečných vlastností 
 • evidence odpadů, ohlašování do systému Hlášení o produkci a nakládání s odpady přes integrovaný systém plnění ohlašovacích povinností ISPOP 
 • zpracování plánů odpadového hospodářství 
 • zajištění exkurzí do existujících zařízení pro energetické využití odpadu - vlastní zařízení - zahraniční zařízení - organizační a jazykové zabezpečení

Co vás zajímá

Další otázky