Kompetenční centrum - Údržba komunikací

Poradenství kompetenčního centra v oblasti údržby komunikací zahrnuje především:

 • nastavení systému zimní a letní údržby
 • komunikací v obcích - návrh systému
 • zpracování pracovních programů údržby
 • komunikací - využití digitálních map pro tvorbu
 • a automatizovanou kontrolu pracovních programů 
 • návrh technologií pro omezování prachových částic PM10 
 • návrhy vhodných typů mechanismů pro zimní i letní údržbu komunikací včetně využití alternativních ekologických pohonů 
 • řešení problematiky posypového materiálu 
 • poradenství v oblasti on-line sledovacích a vyhodnocovacích systémů činnosti komunální techniky, včetně on-line mobilních kamerových systémů 
 • zpracování projektů dopravního značení a řešení
 • dopravní situace v obcích 

Co vás zajímá

Další otázky